majakka

Jabesin rukous

Onko Jumala vastausautomaatti, että Hän toteuttaa kaikki toiveemme, kun vain toistamme Jabesin rukousta?

1. Aik. 4:9-10 Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes sanoen: "Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien".
Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni; jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta, niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!" Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua.

Luvataanko Raamatussa, että hokemalla Jabesin rukousta saamme kaiken, mitä haluamme?

Jumala päättää, mitä Hän vastaa rukouksiimme!
Ei se ole siitä kiinni, millä sanoilla rukoilemme tai toistammeko Jabesin rukouksen sanasta sanaan.

Raamatussa ei missään muualla mainita Jabesin rukousta.
Tämäkin Aikakirjan kohta on sukuluettelon keskellä.
Jabes oli suuremmassa arvossa kuin veljensä jo ennen pyyntöään Jumalalle.


Mitä Jeesus käski rukoilla?


Matt. 6:5-13 5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa ;
11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Lupasiko Jeesus seuraajilleen menestystä, rikkautta, yltäkylläisyyttä, hyvinvointia?


Matt. 5:11-12 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Joh. 15:20-21 Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.
Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

Etenkin lopun aikoina on luvassa vainoja.

Luuk. 21:12, 16-17 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden.
Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.

2. Tim. 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
portaat

Paavalilla oli lihassaan pistin, ettei hän ylpistyisi.
Sitä ei poistettu, vaikka hän sitä pyysi.
En usko, että sitä olisi poistettu, vaikka hän olisi rukoillut Jabesin rukouksen.


2. Kor. 12:7-10 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

kallio

Mitä Jabes pyysi?

Jabes pyysi Jumalaa


Hepreasta käännetty englanniksi:
Ainoa itsekkään kuuloinen pyyntö on "laajenna alueeni".
Gebul tarkoittaa aluetta, territoriota, rajoja.

Jabes oli Juudan jälkeläinen.
Israel oli jaettu Jaakobin 12 pojan jälkeläisten kesken alueisiin.
Joosefin osuus oli jaettu kahtia hänen poikiensa Efraimin ja Manassen alueisiin.

Oletettavasti Jabes pyysi Jumalaa suojelemaan häntä vihollista vastaan käydyissä taisteluissa ja että hän saisi laajennettua alueensa.

Tuom. 11:21 Mutta Herra, Israelin Jumala, antoi Siihonin ja kaiken hänen väkensä Israelin käsiin, niin että nämä voittivat heidät. Ja Israel valloitti koko amorilaisten maan, niiden, jotka asuivat siinä maassa.


Lue myös:

Rukous


Sivun alkuun

Etusivulle