kädet

Rukouksen voima

Rukous ei ole suorittamista, lorun toistamista, tyhjien hokemista, uskovaisuuden osoittamista muiden edessä, esilläoloa vaan vuoropuhelua, mahdollisuus kommunikoida Jumalan kanssa, kertoa kiitoksen aiheensa, huolensa, puutteensa ja tarpeensa Jumalalle.

Raamatussa, varsinkin Vanhassa Testamentissa puhutaan paljon rukouksesta, kuinka israelilaiset ahdistuksissa ja vihollisen uhatessa rukoilivat Jumalalta apua.

Jes. 26:16 Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit.

1. Aik. 5:20 Ja he saivat apua näitä vastaan, niin että hagrilaiset ja kaikki, jotka olivat heidän kanssaan, joutuivat heidän käsiinsä; sillä he huusivat taistelussa Jumalan puoleen, ja hän kuuli heidän rukouksensa, koska he turvasivat häneen.

Hädän hetkellä juutalaiset kääntyivät Herran puoleen, mutta kun heillä meni hyvin, he unohtivat Jumalan.

Neh. 9:28 Mutta rauhaan päästyään he jälleen tekivät sitä, mikä on pahaa sinun edessäsi. Silloin sinä jätit heidät heidän vihollistensa käsiin, niin että nämä vallitsivat heitä. Mutta kun he jälleen huusivat sinua, kuulit sinä taivaasta ja pelastit heidät laupeudessasi monta kertaa.

Israelilaiset olivat hyljänneet Herransa ja kääntyneet palvomaan muita jumalia eivätkä kuunnelleet profeettojen varoituksia. Jumala vihastui heidän niskoitteluunsa ja päätti antaa heidät vihollistensa armoille.

Jer. 11:14 Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja rukousta, sillä en minä kuule, kun he minua avuksi huutavat onnettomuutensa tähden.

Kun Jumalan viha lauhtui, Hän taas kuuli israelilaisten rukoukset.

Sak. 10:6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.

Rukouksessa turvataan Jumalaan. Hädän hetkellä pyydetään Jumalaa auttamaan kiperässä tilanteessa tai ratkaisemaan ongelma. Rukous on vuoropuhelua Jumalan kanssa. Joskus voi tuntua ettei Jumala kuule rukouksia, vaikka kuinka usein samaa asiaa pyydettäisiin.
Kenen rukoukset Jumala kuulee?

Sananl. 15:8, 29 Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen.
Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee.

1. Piet. 3:12 Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan."

Hepr. 5:7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.

2. Sam. 22:7 Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa, Jumalaani minä rukoilin; ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa.

Ap. t. 10:31 ja sanoi: 'Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.

Ilm. 5:8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,

järvi

Jumala ei ole vastausautomaatti, joka toimisi aina rukoilijan toiveen mukaan. Joskus Jumala vastaa erilailla kuin olet pyytänyt, mutta myöhemmin saatat huomata, että se olikin parasta, mitä sinulle voi tapahtua. Jumala tietää parhaiten, mikä on sinulle hyväksi, vaikka aluksi ei siltä tuntuisikaan. Rukoileminen ei ole koskaan turhaa, vaikka tuntuisikin, ettei Jumala vastaa. Jatka rukoilemista.

Raamatussa on lukuisia rukousvastauksia, miten Jumala on vastannut anovien pyyntöihin:

1. Moos. 17:20 Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan.

1. Moos. 25:21 Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi.

Luuk. 1:13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.

2. Kun. 6:18 Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: "Sokaise tämä väki". Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.

1. Kun. 9:3 niinkuin hän oli ilmestynyt hänelle Gibeonissa. Ja Herra sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä.

2. Aik. 33:13 Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin, hänen valtakuntaansa. Silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala.

Esra 8:23 Niin me paastosimme ja anoimme tätä Jumalaltamme, ja hän kuuli meidän rukouksemme.

Jaak. 5:17-18 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä.

Ps. 65:2, 66:19 (65:3) Sinä kuulet rukouksen: sinun tykösi tulee kaikki liha.
Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä.

Rukous voi parantaa.

Jaak. 5:15-16 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

1. Moos. 20:17 Mutta Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa, niin että he synnyttivät lapsia.

2. Kun. 20:5 "Palaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: 'Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin.

Jes. 38:5 "Mene ja sano Hiskialle: 'Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta;

Mark. 9:29 Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla".
kukat
Rukoillessa ei tulisi vain pyytää Jumalaa toteuttamaan omia toiveita.
Kiitä Jumalaa siitä, että hän kuulee rukouksesi. Ja kiitä Häntä rukouksessa kaikesta hyvästä, mitä olet saanut.
Jumalan lahjaa on kaikki mitä sinulla on.

Ps. 28:6 Kiitetty olkoon Herra, sillä hän on kuullut minun rukousteni äänen.

Ps. 66:20 Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani eikä ottanut minulta pois armoansa.

Ps. 116:1 Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;

Kol. 4:2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,

Job 2:10 Mutta hän vastasi hänelle: "Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?" Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa.

Miksi joskus tuntuu, ettei Jumala kuule? Jumala kuulee kaikki rukoukset, mutta Hänen vallassaan on vastata omassa aikataulussaan tai olla vastaamatta.

Valit. 3:8 Vaikka minä huudan ja parun, hän vaientaa minun rukoukseni.

1. Piet. 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

Missä rukoilet? Ja kuinka usein? Paljonko käytät aikaa rukoukseen? Oletatko, että Jumala vastaa heti, kun sinä kiireiltäsi joudat rukoilemaan?

Matt. 6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

1. Tess. 5:17 Rukoilkaa lakkaamatta.
silta
Rukous on silta luokse Jumalan.
Rukous on kahdenkeskistä vuoropuhelua Jumalan kanssa eikä se ole ajasta eikä paikasta kiinni. Yhteys on auki 24/7.
Jos rakastat Jumalaasi, vietät aikaa Hänen kanssaan.
Jumala haluaa, että tuot asiasi Hänelle.
Fil. 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

Rukous on keskustelua Herran kanssa, se ei ole vain yksisuuntaista puhelua, jossa sinä kerrot huolesi ja pyydät Jumalaa ratkaisemaan ne.
Rukoillessasi kuulostele vastaako Jumala sinulle mitään äläkä vain hoe omia asioitasi. Jumalan ääni voi olla hento kuiskaus, jota ei kunnolla kuule.

Job 26:14 Katso, nämä ovat ainoastaan hänen tekojensa äärten häämötystä, ja kuinka hiljainen onkaan kuiskaus, jonka hänestä kuulemme! Mutta kuka käsittää hänen väkevyytensä jylinän?"

Pyhä Henki auttaa sinua rukoilemaan.

Joh. 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Room. 8:26-27 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Rukoillessasi tunnusta syntisi Jumalalle.

Dan. 9:20 Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta.

Rukoile myös niiden puolesta, jotka parjaavat tai kiusaavat sinua.
Rukoile etenkin niiden puolesta, joille sinun pitää antaa anteeksi, mutta et ole vielä antanut.

Matt. 5:44-45 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Luuk. 6:27-28 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

Raamatussa on ohjeita, kuinka tulisi rukoilla. Jumalalle ei kannata näytellä, koska Hän lukee sydäntä eikä pelkästään sanoja. Pitkät litaniat eivät tee rukouksesta hurskaampaa.

Matt. 6:7-8 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

Mark. 12:40 noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".

Room. 12:12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.

Jeesus opetti Isä meidän –rukouksen, jossa sanotaan: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi.” Siinä pyydetään, että tapahtuisi Jumalan tahto eikä meidän. Meidän tulisi rukoilla samoin, eikä vain pyytää omien toiveidemme täyttämistä.

Matt. 6:9-13 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Jeesuskin rukoili Getsemanessa, että tapahtuisi Isän tahto eikä hänen.

Mark. 14:36 ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!"

Jeesus rukoilee puolestamme.

Room. 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

Jeesus lupasi opetuslapsilleen:

Matt. 21:22 Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."

Sivun alkuun

Etusivulle