ilta

Kunnioita vanhempiasi

Kymmenessä käskyssä on selvästi sanottu:

5. Moos. 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

Kunnioita sekä isää että äitiä, olivat he tehneet sinulle mitä tahansa.
Huom! Tässä ei käsketä rakastamaan.
Vanhemmat eivät ole täydellisiä ja tekevät virheitä.

Ps. 27:10 Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.

Mitä tarkoittaa vanhempien kunnioitus?

Vanhempien tottelemista, olla kuuliainen heille.

1. Moos. 28:7 ja että Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiänsä ja lähtenyt Mesopotamiaan

Ef. 6:1-3 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus-
"että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

Sananl. 1:8-9 Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,
sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.

Sananl. 23:22 Kuule isääsi, joka on sinut siittänyt, äläkä äitiäsi halveksi, kun hän on vanhennut.

Vanhempia ei saisi kohdella kaltoin.

2. Moos. 21:15, 17 Joka lyö isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.
Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.

Sananl. 19:26 Joka isäänsä pahoin pitelee ja ajaa äitinsä pois, se on kunnoton ja rietas poika.

Sananl. 20:20 Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.

Sananl. 30:11-12, 17 Voi sukua, joka isäänsä kiroaa eikä siunaa äitiänsä;
sukua, joka on omissa silmissään puhdas, vaikka ei ole pesty liastansa!
Joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiänsä, häneltä korpit puron luona hakkaavat silmän, ja kotkan poikaset syövät sen.
meduusa
Kirjanoppineet tekivät kymmeneen käskyyn lisäsäädöksiä ja Jeesus moittikin heitä kymmenen käskyn vesittämisestä.

Matt. 15:4-6 Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.
Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.
Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

Lopun aikana ihmisten pahuus yltyy, samoin tottelemattomuus vanhempia kohtaan.

2. Tim. 3:1-5 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Miika 7:6 Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa.

Myös vanhemmat ilmiantavat lapsiaan. Eripura perheiden sisällä kasvaa.

Luuk. 21:16-17 Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.

Luuk. 12:52-53 Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,
isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Myös vanhemmille on ohjeita Raamatussa.

Ef. 6:4 Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

1. Tess. 2:7, 11-12 vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa;
samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä,
ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

Ef. 5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,

Tit. 2:3-5 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.


Lue myös:

Kymmenen käskyä

Miksi anteeksi?


Sivun alkuun

Etusivulle