pulu

Jeesus kantoi sairautemme

Jes. 53:3-5 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Matt. 8:16-17 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

Jeesus paransi sairaita ja hänen opetuslapsensakin paransivat sairaita. Parantamisen lahjan voi saada myös "tavallinen" uskova.

Ps. 103:3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

Mark. 16:17-18 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

Kenen puoleen käännyt sairastaessasi?
Sairaan tulisi etsiä apua ensin Jumalalta, sitten ihmisiltä.

Jer. 17:14 Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua, niin olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni.

Sananl. 4:20-22 Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni.
Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään;
sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.

Jaak. 5:13-16 13 Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.
14 Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15 Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

Jumala ei kuitenkaan paranna kaikkia, joiden puolesta rukoillaan ja syytä en tiedä.

Mark. 9:28-29 Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"
Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla".

Juoksetko ihmeiden ja (ihme)parantajien perässä?

Matt. 12:38-40 Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".
Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Kirjanoppineet ja fariseukset eivät uskoneet Jeesukseen, vaikka Hän teki monia ihmeitä, vaan pyysivät uusia merkkejä.

Joh. 4:48 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".

kuplat

Ihminen ei pysty parantamaan, mutta Jumala pystyy.
Jos "parantaja" väittää itse parantavansa eikä anna kunniaa Jumalalle, hän ei toimi oikein ja parantuminenkin voi olla näennäistä. Voi käydä jopa päinvastoin, niin että tilasi pahenee.
Jos juokset vain ihmeiden perässä, uskosi on ihmeiden varassa eikä Jeesuksen. "Ihmeitä" tekevät myös harhauttajat eli Saatanan apurit eksyttääkseen uskovia.

Matt. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Parantajien tulisi ensisijaisesti pyrkiä saattamaan ihmiset Jeesuksen ristin juurelle eikä korostaa fyysistä paranemista.

1. Kor. 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.

Paranet tai et, ei ole oleellista. Paraneminen vaikuttaa ainoastaan maanpäälliseen elämään.
Tärkeää on se, uskotko Jeesukseen. Usko vaikuttaa kuoleman jälkeiseen iankaikkiseen elämään.

Joh. 20:29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

Sairautesi ei ole merkki uskon heikkoudesta.
Paavalillakin oli lihassa pistin, jota Jumala ei ottanut pois.

2. Kor. 12:7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.

Gal. 4:13-14 Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia,
ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen.

Jumala voi saattaa ihmisille sairauksia, koska he eivät ole palvelleet Jumalaa.

Miksiköhän HIV alkoi huumeiden käyttäjien ja homojen keskuudesta aiheuttaen AIDSia? HIV leviää seksin ja huumeruiskujen välityksellä, joten onko se merkki ihmisen moraalittomuudesta ja irtosuhteiden vahingollisuudesta?

5. Moos. 28:47-48, 59 Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia.

1. Kor. 11:30 Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.

Sairaudet eivät välttämättä johdu ihmisen synnistä. Jokaisella sairaudella on kuitenkin tarkoituksensa eikä kukaan sairastu sattumalta.

Joh. 9:1-3 1 Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.
2 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"
3 Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

puu


Lääketeollisuuden tavoitteena ei ole parantaa sairauksiamme vaan tuottaa mahdollisimman suurta voittoa. Tällöin parhaan tuoton voi saada, vaikka potilas ei paranisikaan, jos häntä hoidetaan pitkään, kalliilla hoidoilla ja lääkkeillä.
Olisiko syöpäänkin olemassa tehokkaampia ja halvempia hoitokeinoja kuin sädehoito ja kemoterapia?

Luuk. 8:43-44, 47-48 Ja siellä oli nainen, joka kaksitoista vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkäreille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa.
Tämä lähestyi takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui.
Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi.
Niin hän sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan".

Jumala voi käyttää myös lääkäreitä ja lääkkeitä välikappaleena parantamisessa. Siksi en sano, ettei pitäisi käydä lääkärissä.

Naeman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, parani pitaalistaan sukeltamalla Jordaniin seitsemän kertaa.

2. Kun. 5:10, 14 Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi".
Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi.


Olavi Peltola: Parantaako ihme minut?

Mistä vaihtoehtoisessa lääketieteessä oikein on kysymys?

Miksi syöpää ei saa parantaa?

Liisa Sirén: Onko noituus saanut jalansijaa terveydenhuollossa?

Whatever your cross,
whatever your pain,
there will always be sunshine,
after the rain

Perhaps you may stumble,
perhaps even fall,
But God’s always ready,
To answer your call

He knows every heartache,
sees every tear,
A word from His lips,
can calm every fear

Your sorrows may linger,
throughout the night,
But suddenly vanish,
by dawn’s early light

The Savior is waiting,
somewhere above,
To give you His grace,
and send you His love ..

Whatever your cross,
whatever your pain,
“God always sends rainbows
after the rain.”

- written by Pastor Connie Ciccone

Whatever your cross


Sivun alkuun

Etusivulle