korkea

Mitä pelkäät?

Pelkäätkö Jumalaa?

2. Aik. 19:7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia."

Ps. 19:9 (19:10) Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat.

Miksi Jumalaa pitäisi pelätä?

Ps. 111:10 Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Sananl. 1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

Sananl. 9:10 Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä.

Sananl. 10:27 Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät.

Sananl. 14:26-27 Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin.
Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

Sananl. 15:16, 33 Parempi vähä Herran pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.
Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys.

Sananl. 16:6 Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään.

Sananl. 19:23 Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa.

Sananl. 22:4 Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.

Sananl. 23:17 Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta,

Jes. 33:6 Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin aarre.

2. Kor. 5:11 Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee; ja minä toivon, että tekin omissatunnoissanne meidät tunnette.
hevoset

Raamatussa puhutaan monessa kohtaa Herran pelosta.
Herraa tulee pelätä, jotta saisi viisauden elää oikein.
Jos kunnioitat Jumalaa, myös pelkäät Häntä.
Herran pelko onkin enemmän kunnioitusta kuin pelkoa.

Jes. 11:2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Ef. 5:21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

Luuk. 1:49-50 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,
ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.

Jos pelkäät Herraa, pelkäät myös Hänen rangaistustaan ja yrität toimia oikein, vältät syntiä.

Sananl.2: 1 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,
2 niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon-
5 silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.
12 Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu;
13 niistä, jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä;

Sananl. 8:13 Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.

Herran pelko ei kuitenkaan tarkoita peloissaan olemista.

2. Moos. 20:20 Mutta Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi".

Jes. 35:4 Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät."

Jes. 44:8 Älkää vavisko älkääkä peljätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne.

Ps. 34:4 (34:5) Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.

Jes. 41:13 Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua".

Herran suojassa ja varjeluksessa, turvautuen Jumalaan ja luottaen Hänen apuunsa, olet turvassa.

Jes. 12:2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi."

Pelkäätkö muita ihmisiä? Pelkäätkö ihmisten nauravan sinulle? Pitävän sinua pilkkanansa?

Jes. 51:7, 12 Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini: älkää peljätkö ihmisten pilkkaa älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa.
Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon,

Ps. 27:1 Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!

Ps. 118:6 Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle tehdä?

5. Moos. 31:6 Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä säikähtykö heitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun kanssasi; hän ei jätä eikä hylkää sinua."

Pelkäätkö nälkää, köyhyyttä?

Matt. 6:31-34 31 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'
32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Pelkäätkö Saatanaa?

2. Kun. 17:35 Herra teki liiton näiden kanssa ja käski heitä sanoen: "Älkää peljätkö muita jumalia, älkää kumartako ja palvelko niitä älkääkä uhratko niille,

Room. 8:31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?

silta

Pelkäätkö sairastuvasi, joutuvasi onnettomuuteen tai kuolevasi?
Me kaikki kuolemme joskus.
Siihen emme voi vaikuttaa, mutta siihen voimme, mihin matkaamme kuoleman jälkeen.


Matt. 10:28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

Ilm. 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.

Jeesus vapauttaa sinut kuoleman vallasta. Jos uskot Jeesukseen, sinun ei tarvitse pelätä kuolemaa.

Hepr. 2:14-15 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

Pelkäätkö lopun aikoja? Pelkäätkö pahaa, luonnon mullistuksia, sotaa? Pelkää Herraa ja muuta sinun ei tarvitse pelätä. Turvaa Jumalaan ja Hän pitää sinusta huolen.

Ps. 46:2-3 Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,
vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela.

Jes. 54:10 Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Nah. 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat.

Ps. 23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.

1. Joh. 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

Matt. 10:31 Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.


Fear of the Devil

FEAR OF THE DEVIL

Most religions promote fear of the devil. But what you fear is what you worship. If you are afraid of the devil, he need only say, "X is evil!" and you will run from X. Obviously, he is going to make sure that what you run away from is exactly what you need to face.

The devil uses this strategy to frighten people every time God tries to speak. Notice how the first thing God must say is always, "Fear not!" Until you can overcome your panic when God speaks, you will never hear the rest of what he has to say.
By using this scare technique, Satan has more control over religious people than he has over atheists.

"Perfect love casts out all fear." (I John 4:18) To conquer fear, remember that it is impossible for the devil to permanently deceive anyone who has chosen to serve God above all else. (Matthew 24:24, II Thessalon-ians 5:4-5) Remember too, that a wise, loving, all-powerful God controls the universe... including the forces of evil. We need to be constantly reminded of this in order to overcome fear.

Satan is God's puppet. He is like a sparring partner for God's children, toughening us up. He has no power at all against us unless God chooses to give it to him. (Job 1:8-12)
Evil is very real and very awful, but we need only ask to be possessed by God's Spirit, and we will have his protection (Luke 11:13). But this, too, frightens people, so that they will often not ask God to possess them, for fear that they will be possessed by an evil spirit instead. (Luke 11:12)
"God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, and of love, and of a sound mind." (II Timothy 1:7) Religion thrives on fear. But Christianity operates on faith. One is the antithesis of the other.

Martin Luther had many enemies. Some were prepared to kill him. One night he heard noises in his room. He lit a candle and checked to see if the doors were locked. As he turned, he saw the devil himself seated in a chair with a wicked smile on his face...
"Oh, it's only you," said Luther, who blew out the candle and returned to bed.
While physical enemies may need physical restraints, the only weapon against a spiritual opponent is a refusal to let fear enter your thoughts. Martin Luther knew that, and it is how he overcame the devil.

An elephant and a mouse walked together across a bridge. As they walked, the bridge shook from the weight. Fish dove deeper into the water and nearby animals raced for cover.
When they reached the other side, the mouse grinned up at the elephant: "Boy! We sure shook that bridge, didn't we?" he said.

When you are walking hand in hand with the Lord of the universe, you have nothing to fear. "I can do all things through Christ, who strengthens me!" (Philippians 4:13)
The devil and darkness have much in common. They both strike fear into the hearts of people the world over. But turn on the Light and they both disappear... almost as though they never existed!


Sivun alkuun

Etusivulle