Jumala ei luonut ihmistä homoksi

Saatana pettää

Jumala ei luonut ihmistä homoksi, joten kukaan ei synny homona tai lesbona.

1. Moos. 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jonkun miehen feminiiniset piirteet eivät ole todiste, että hän olisi homo.
Joku on siroluisempi, joku heiluttaa käsiään muka "naismaisesti", jollakin on pitkät ripset.
Jokaisella miehellä on yksilölliset, geneettiset piirteensä, samoin naisilla.
Myöskään naisen miehiset piirteet, rotevuus tai äänen möreys eivät todista hänen olevan lesbo.


Jes. 11:3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
puu

Läheisyyden kaipuu, menestymättömyys naisten kanssa tai isän ikävä voi aiheuttaa jonkun luulemaan olevansa homo. Myös miesviha tai hyväksikäyttö voi aiheuttaa naisen luulemaan olevansa lesbo.
Älä usko Saatanan harhautusta, hän väittää sinun syntyneen homona tai lesbona.

2. Tess. 2:3a Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.

Jes. 44:20 Joka tuhassa kiinni riippuu, sen on petetty sydän harhaan vienyt, ei hän pelasta sieluansa eikä sano: "Eikö ole petosta se, mikä on oikeassa kädessäni?"

Kuten allaolevista Raamatun kohdista ilmenee, Jumala selkeästi tuomitsee homouden.

3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

3. Moos. 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

1. Moos. 19:1-5 1 Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: "Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle".
3 Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.
4 Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta, talon.
5 Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin."

Sodoman miehet olivat houkutelleet nuoremmatkin mukaan samaan syntiin (1. Moos. 19:4). Synti ei kuitenkaan muutu synnittömäksi, vaikka kaikki sitä harrastaisivat.

Jes. 3:9 Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

Sodoman ja Gomorran kaupungit tuhottiin niiden syntisyyden tähden. Kaupungit tuhottiin, koska niistä ei löytynyt edes kymmentä vanhurskasta. Ainoat pelastuneet olivat Loot ja hänen kaksi tytärtään.

1. Moos. 18:20 Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat.

1. Moos. 19:24 Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,

2. Piet. 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Juud. 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.
talot

Samoin synti on syntiä, vaikka se olisi (maallisessa tai kirkollisessa) laissa mainittu sallituksi. Homouteen tai lesbouteen ei synnytä eikä ajauduta, se on tietoinen valinta, jossa luovutaan Jumalan tarkoittamasta yhteydestä vastakkaiseen sukupuoleen ja vaihdetaan se luonnottomaan.

Room. 1:26-28 26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Voiko uskova olla homoseksuaali tai homoseksuaali uskossa?

1. Kor. 6:18 Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

Room. 6:11-16 11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
13 Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!
16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

Homous on syntiä.
Ylläolevat Room. 6:11-16 jakeet kertovat, että homon pitäisi luopua synnin palvelemisesta. Jos hän on uskossa, hän yrittää välttää tekemästä syntiä.
Näin ollen ei seurakunnan työntekijäkään saisi olla homo tai lesbo. Kuinka hän voisi palvella Herraa ja samalla tekisi jatkuvasti Jumalan tahdon vastaisesti? Samalla hän johdattaisi laumansa harhaan.

Hepr. 10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,

Room. 6:1-2 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
ovi

Jos rakastat Jumalaa, etkö yritä toimia Hänen tahtonsa mukaan?
Jos olet uskossa, miksi tahallasi pahoitat Hänen mielensä?
Jeesus kuoli sinunkin puolestasi. Ota Hänet vastaan sydämestäsi.
Hän kolkuttaa ovellesi. Jos avaat ovesi Hänelle, Hän auttaa sinua pääsemään synnistä eroon.

Matt. 26:41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."

Room. 7:19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

Mitä Jeesus sanoi syntiselle naiselle?

Joh. 8:11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Jeesus ei tuominnut naista, mutta tuomitsi synnin ja sanoi, ettei hän enää saisi tehdä syntiä. Kuinka siis homoseksuaali saisi luvan jatkaa synnissä? Saatana kuiskaa korvaasi, että Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin olet, olet syntynyt homona tai lesbona eikä sinun tarvitse tehdä parannusta, ole ylpeä homoseksuaalisuudestasi. Saatana pettää, älä usko Saatanaa. Jumala rakastaa sinua, mutta haluaako Hän sinun tekevän syntiä?

1.Kor. 6:9-11 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.
pensas

Korinttossa oli miehimyksiä eli homoja, mutta he olivat luopuneet homoudestaan otettuaan vastaan peson eli tultuaan uskoon.
Homous ei ole elinikäistä, siitä voi päästä Jeesuksen voimalla eroon. Näin kävi mm. Dennis Jerniganille.
Et pysty yksinäsi etkä omassa voimassasi vastustamaan syntiä ja kiusauksia. Jätä kaikki vaivasi Jeesukselle.

1. Piet. 5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".

Saatat välillä langeta ja Saatana tulee heti lannistamaan sinua. Älä usko Saatanan valheita, vaan rukoile ja nouse suosta ylös.

Miika 7:8 Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni.

Ps. 41:4 (41:5) Minä sanoin: "Herra, ole minulle armollinen, paranna minun sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan".

Pyhä Henki tulee opastamaan sinua. Et ole syntynyt homoksi etkä lesboksi, sinun ei tarvitse jatkaa homona eikä lesbona. Saat syntisi anteeksi uskomalla Jeesuksen lunastustyöhön.

Ps. 103:3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

Homojen tunnus on sateenkaari. Johtuuko se siitä, että he muistuttavat Jumalaa, ettei Jumala lähettäisi vedenpaisumusta tuhoamaan heitä?

1. Moos. 9:11-15 11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
12 Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:
13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
14 Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.

Lisää aiheesta:

Dennis Jerniganin todistus

Annin tarina

Amadeus Oilinki: Eheydyin homosta heteroksi


Sivun alkuun

Etusivulle