Helvetti on olemassa

selli

He, jotka väittävät, että tuomiota, saatanaa ja kadotusta ei ole olemassa, valehtelevat ja johdattavat harhaan. Mihin tarvittaisiin ristin sovitusta, jos kaikki pääsisivät taivaaseen? Eihän Jeesuksen olisi tarvinnut tulla maan päälle eikä kuolla puolestamme, jos meitä ei odottaisi viimeinen tuomio. Monet ihmiset eivät halua uskoa, että Jumala lähettäisi meidät helvettiin. Jumala ei ole julma, mutta Hän on oikeudenmukainen. Hän tutkii jokaisen sydämen tilan eikä Häntä pysty huijaamaan.

Kuoleman jälkeen tulee viimeinen tuomio. Viimeisellä tuomiolla avataan kirjat.

Hepr. 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

Ilm. 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Ilm. 20:15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Helvetti on valmistettu Saatanaa ja hänen enkeleitään varten.

Matt. 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

2. Piet. 2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Ketkä joutuvat helvettiin?
He, joiden nimet eivät ole elämän kirjassa. He, jotka seuraavat Saatanaa. He, jotka ottavat pedon merkin.

Ilm. 19:20, 20:10, 14 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli-ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Ilm. 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Ps. 9:17 (9:18) Jumalattomat peräytyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan.

Gal. 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Joh. 15:6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Ilm. 14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Raamatussa varoitetaan ihmisiä monessa kohtaa.

Matt. 7:13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Fil. 3:19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

1. Tim. 6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

Luuk. 6:37 Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Luuk. 9:25 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Rangaistuksena on joutuminen eroon Jumalasta.

2. Tess. 1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Kuka päättää ketkä joutuvat helvettiin?

1. Sam. 2:6 Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen.

Room. 8:34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.

Joh. 5:22-23 Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,
että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

Jeesus voitti kuoleman ja hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Ilm. 1:18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
kuoppa

Millainen on helvetti?
Helvetti on tulinen järvi, joka tulikiveä palaa. Siellä on itku ja hammasten kiristys.

Matt. 8:12, 13:42,
24:51
mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."
ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Ps. 11:6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.

Ps. 49:14 (49:15) Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole asuntoa.

Jes. 14:11 Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi.

Jes. 66:24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

Mark. 9:43-48 43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.
44 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.
45 Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.
46 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.
47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,
48 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.
maapallo

Miksi ihmiset kiristelevät hampaitaan helvetissä?
Siksi, että he maan päällä ollessaan kuulivat evankeliumin, mutta eivät uskoneet Kristukseen. He rakastivat enemmän maailmaa ja sen himoja kuin Jeesusta. Sitten he kuolivat ja joutuivat helvettiin ja oli myöhäistä tehdä parannus.

Joh. 3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

1. Joh. 2:15-16 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

Helvetissä on pimeää.

Job 17:13 Jos kuinka toivon, on tuonela asuntoni; minä levitän vuoteeni pimeyteen,

Ps. 88:6 (88:7) Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin.

Helvetissä ei ole vettä, siellä on kuumaa ja kuivaa.

Job 24:19 Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät.

Sananl. 30:16 tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: "Jo riittää".

5. Moos. 32:22 Sillä minun vihani tuli on syttynyt, ja se leimuaa tuonelan syvyyksiin saakka; se kuluttaa maan kasvuinensa ja polttaa vuorten perustukset.

Luuk. 16:22-24 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'

Missä helvetti on? Alhaalla, syvällä.

Jes. 14:15 Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.

Ps. 55:23 (55:24) Mutta heidät sinä, Jumala, syökset tuonelan syvyyteen; murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

Ps. 69:15 (69:16) Älä anna vetten vuon minua upottaa, syvyyden minua niellä ja kuilun sulkea suutaan minun ylitseni.

Sananl. 15:24 Taitava käy elämän tietä ylöspäin, välttääkseen tuonelan, joka alhaalla on.

Sananl. 7:27 Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas tuonelan kammioihin.

Onko helvetti maan sisuksissa?

Matt. 12:40 (Biblia 1776) Sillä niinkuin Jona oli valaskalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin pitää myös Ihmisen Pojan maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä oleman.
selli

Helvetissä on portit.
Sieltä ei pääse pois.

Job 38:17 Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet, oletko nähnyt pimeyden portit?

Job 7:9 Pilvi häipyy ja menee menojaan; niin myös tuonelaan vaipunut ei sieltä nouse.

Helvetissä ei ole toivoa.

Ps. 116:3 Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen.

1. Tess. 4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

Job 17:15 Missä on silloin minun toivoni, ja kuka saa minun toivoani katsella?

Sananl. 11:7 Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa, ja vääräin odotus hukkuu.

Jes. 5:14-15 Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät.
Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, maahan painuvat ylpeitten silmät;
luola

Saatana tietää joutuvansa helvettiin ja että hänen aikansa on loppumassa. Hän haluaa murehduttaa Jumalaa viemällä mukanaan helvettiin niin monta ihmistä kuin mahdollista.
Jumala rakastaa ihmisiä, luotujaan, ja haluaa ettei yksikään hukkuisi, Hän haluaa pelastaa jokaisen.
Saatana vihaa Jumalaa ja nauttii ihmisten saattamisesta helvettiin. Hän haluaa kostaa Jumalalle ja koska ei voi vahingoittaa Jumalaa, hän kostaa ihmisille, Jumalan luoduille.

Jumalan tahto on, ettei kukaan joutuisi helvettiin.

Matt. 18:14 Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Ketkä eivät joudu helvettiin?

Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Room. 5:18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

Vaikka olisitkin tehnyt syntiä, saat kaiken anteeksi, jos uskot Jeesuksen sovitukseen, etkä joudu helvettiin.

1. Kor. 6:9-11 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Turvaa Jeesukseen ja vältät helvetin kauhut.

Room. 8:1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

hissi

Kiinnitä katseesi ja toivosi Jeesukseen Kristukseen nasaretilaiseen, joka kuoli puolestasi, jotta saisit ikuisen elämän. Hän on tie, totuus ja elämä, jolla on taivasten valtakunnan avaimet. Hänen kauttaan ja vain Hänen kauttaan ARMOSTA pääset taivaaseen.

Rukoile ja valvo. Pyhä Henki tulee näyttämään sinulle, johdattamaan sinua, opastamaan sinua.
Jeesus Kristus on ovi ikuiseen pelastukseen.

Kumpaan suuntaan olet menossa?
Ylöspäin, kohti taivasta vai
alaspäin, kohti helvettiä?


Linkkejä:

Angelica Zambrano Testimony of hell

Bill Wiese Sid Rothin vieraana

Bill Wiese 23 min helvetissä

Angelica Zambrano: Prepare to meet your God!

Haaleat ja liberaalit kristityt


Etusivulle

Sivun alkuun