pilvi

Saatana pettää

Room. 16:20 Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

Saatanalla on monta nimeä. Raamatussa häntä kutsutaan mm. käärmeeksi, lohikäärmeeksi, perkeleeksi, valhettelijaksi, syyttäjäksi, Beelsebuliksi ja Luciferiksi.

Ilm. 20:2, 7 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,

Kenen voimalla Jeesus ja opetuslapset paransivat? Koska fariseukset eivät uskoneet Jeesuksen olevan Jumalan Poika, he selittivät tunnustekojen tapahtuvan Saatanan voimalla.

Mark. 3:23, 26, Luuk. 11:18 Niin hän kutsui heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: "Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan?
Ja jos saatana nousee itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on tullut.
Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia.

Jumala käyttää Saatanaa myös palvelemaan hyviä tarkoituksia, vaikka Saatanan aikeet eivät ole hyvät.

2. Kor. 12:7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.

MILLAINEN ON SAATANA?

Matt. 4:1 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.

Mark. 1:13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

Luuk. 13:16 Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"

Saatana on ovela, hän valehtelee ja pettää.

1. Moos. 3:13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin".

Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Saatana kiusaa meitä, kehottaa tekemään pahaa itsellemme ja lähimmäisellemme, ei hyvää. Hän neuvoo valehtelemaan, huijaamaan, pettämään ja tappamaan.

Luuk. 22:3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.

Joh. 13:27 Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian".

Ap.t. 5:3 Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?

Saatana on varas ja tuhoaja. Hän yrittää tuhota ihmiset, Jumalan luodut.

Joh.10:10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Saatana kehottaa tekemään syntiä ja synnin palkka on kuolema. Jeesus on voittanut kuoleman vallan.

1. Joh. 3:8, 10 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

Saatana on syyttäjä ja syyttää meitä tekemisistämme ja tekemättä jättämisistä. Saatana syyttää myös jo anteeksiannetuista synneistä. Älä usko Saatanan syytöksiä.

Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

Saatana syyttää meitä ja yrittää estää tekemästä hyvää.
Hän koittaa lannistaa meidät, kertoo valheita korvaamme, jotta emme uskoisi Herraan Isään Jumalaan, Poikaan Jeesukseen ja Pyhään Henkeen.
Testaa henget, ovatko ne Jumalasta vai Saatanasta.

1. Joh. 4:1-3 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

Saatana puhuu eksyttäen ja voi käyttää Raamatun sanaa, mutta ei tunnusta Jeesusta Herraksi.
Hän haluaa olla itse herra.

Hoos. 14:9 (14:10) Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.

Ilm. 22:18-19 18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Saatana tuntee heikkoutemme, hän tietää mistä narusta vetää.

1. Kor. 7:5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

Saatana kehottaa meitä tekemään syntiä ja eroamaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta muista, että ketään ei kiusata yli voimiensa.

1. Kor. 10:13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.
pitkospuut

Saatanan päämääränä on tehdä tyhjäksi Jumalan pelastussuunnitelma ja saattaa ihmiset kadotukseen.
Hän kiusaa etenkin kristittyjä, jotta luopuisimme uskostamme. Hän väittää, ettemme pääse taivaaseen, koska olemme niin syntisiä, ettemme kelpaa Jumalalle. Hän väittää, ettemme voi saada syntejämme anteeksi.
Toiselle Saatana sanoo, että kaikki pääsevät taivaaseen, joten mitään parannusta ei tarvitse tehdä.

Saatana yrittää uskotella, ettei tarvitse uskoa Jeesuksen pelastustyöhön, Jeesus ei muka kuollut puolestamme eikä ole Jumalan poika.
Tämä kaikki on valetta. Älä usko sitä. Se on Saatanan juoni, jolla hän yrittää pettää meidät.

Pysy taivastiellä äläkä poikkea siltä.

2. Kor. 2:11 ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

1. Tim. 5:15 Sillä muutamat ovat jo kääntyneet pois seuraamaan saatanaa.

Saatana vääristää Raamatun sanoman.
Hän väittää, että Jumala ei ole luonut maailmaa, vaan se on syntynyt sattumalta evoluution seurauksena.
Se on kaikki valhetta. Älä usko Saatanan juonia.
Väittämällä luomiskertomuksen olevan satua, Saatana yrittää vetää mattoa Raamatun alta.
Hän väittää koko Raamatun olevan vain satukirja ja Jeesuksen tavallinen kuolevainen ihminen tai pelkästään profeetta. Saatana pukeutuu valkeuden vaatteisiin hämätäkseen uskovia.

2. Kor. 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

Saatana tuntee Raamatun hyvin ja käyttää sitä.
Hän puhuu luotettavan kuuloisesti pettäen meitä ettemme tunnistaisi häntä.
Hän on susi lammasten vaatteissa ja tekeytyy uskovaksi pettäen etenkin kristittyjä.
Saatana apureineen vierailee kirkoissa aiheuttaen hajaannusta ja sekasortoa.
Hän johtaa harhaan ja vääristää Raamatun sanan. Ole tarkkana, ettet mene harhaan.

Jes. 32:6 Sillä houkka puhuu houkan lailla, ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta ja puhuu eksyttäväisesti Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaa vaille.

Mistä Saatana on tullut?
Saatana oli korkeassa asemassa oleva enkeli, mutta ylpistyi ja ryhtyi kapinoimaan ja taistelemaan Jumalaa vastaan. Sen vuoksi Saatana enkeleineen heitettiin pois taivaasta maan päälle.

Hes. 28:17 Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmänherkukseen.

Ilm. 12:7-9 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Jes. 14:12-15 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!
Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.
Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'
Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.
pallo

Saatana haluaa maailman valtiaaksi ja tehdä tyhjäksi Jumalan pelastussuunnitelman saattamalla mahdollisimman monta ihmistä kadotukseen.
Saatana vainoaa etenkin uskovia, että he luopuisivat seuraamasta Jeesusta.
Saatanan tavoitteena on murskata kristityt ja etenkin papit, jotta papit luopuisivat uskostaan ja johdattaisivat seurakuntasakin harhaan.

Ilm. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Ilm. 2:13 Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.

Lopun aikana Saatanan toiminta vilkastuu. Saatana tietää, että hänen aikansa on loppumassa, joten hänellä on kiire.

Ilm. 12:12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

Miksi Saatana vihaa ihmisiä ja haluaa meille pahaa?

1. Moos. 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Saatana ylpistyi ja vihaa Jumalaa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Koska Saatana ei voi vahingoittaa Jumalaa, hän haluaa tuhota Jumalan luoman ihmisen ja estää ihmistä pääsemästä taivaaseen.

Luuk. 22.31 Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;

1. Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

Saatanalla on myös apureita maan päällä, jotka tekevät ihmeitä Saatanan avulla johtaakseen ihmisiä harhaan.

2. Tess. 2.3-9 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Ilm. 13:2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.
taikuri
Saatanan tarkoituksena on eksyttää etenkin uskovat.
Valvo, rukoile ja tutki, ovatko tapahtuneet ”ihmeet” Pyhän Hengen vai Saatanan työtä.
Älä eksy.

Matt. 24:5, 11, 24 Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta.
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

1. Kor. 6:9-10 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Room. 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

1. Kor. 2:15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.

Synti avaa oven Saatanalle ja hänen apureilleen, joten vältä syntiä. Tekemällä syntiä päästät pahat henget tuhoamaan elämäsi. Tunnusta syntisi Jumalalle ja pyydä anteeksiantoa.

1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Saatanalla on apureita, pahoja henkiä, riivaajia ja demoneita maan päällä.
Jeesus ajoi riivaajia pois ihmisistä.

Luuk. 4.41 Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.

Matt. 12:24, 27 Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".
Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne.

Saatana ei lupaa mitään lahjaksi, ilmaiseksi. Hän vaatii vastineeksi sielusi.
Saatana saattaa luvata sinulle kunniaa, mainetta, rikkauksia, julkisuutta, kuninkuuden tai kasapäin ihailijoita ja menestystä, jos seuraat häntä. Älä mene lankaan, vaan seuraa Jeesusta.

Matt. 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Jeesus on voimakkaampi kuin pimeyden vallat, joten ainoastaan Jeesuksen voimalla voit vapautua pahoista hengistä, riivaajista ja demoneista. Saatananpalvoja, käänny pimeydestä valkeuteen ja siirry Jeesuksen ja elämänantajan puolelle. Saatana on voimaton Jeesuksen Kristuksen edessä.

Mark. 16:17 Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä.

Kaikkien pitää polvistua Jeesuksen edessä, myös Saatanan ja sinun ja minun.

Fil. 2:10-11 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Et voi palvella sekä Saatanaa että Jeesusta.

Mark. 9:40 Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.

1. Kun. 18:21 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään.
kynttelikkö

Vaikka palvelisit Saatanaa, ei ole liian myöhäistä kääntyä Jeesuksen puoleen.
Käänny pimeydestä valkeuteen ennen kuin kuolet niin pelastut.
Siirry voittajan puolelle. Saatanan valtakunta on helvetti ja siellä on itku ja hammasten kiristys.

Ps. 107:14 Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa.

Ap.t. 26:17-18 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

MIHIN SAATANA JOUTUU?

Helvettiin, Gehennaan, tuliseen järveen.

Matt. 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

MIKSI PUHUN TEILLE SAATANASTA?

He, jotka väittävät, että tuomiota, Saatanaa ja kadotusta ei ole olemassa, valehtelevat ja johdattavat sinua harhaan. Puhun Saatanasta, koska haluan herätellä tyhmiä neitsyitä!

Matt. 25:1-12 1 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.

Tyhmät neitsyet luulevat olevansa uskossa, he saattavat käydä kirkossa, lukevat ehkä Raamattua ja rukoilevat. He sanovat olevansa kristittyjä ja Herran palvelijoita. He ovat kuitenkin nimikristittyjä, jotka asettavat Jumalan laatikkoon ja luulevat Jumalan palvelevan heidän omia tarkoituksiaan. Jumalaa ei voi panna laatikkoon eikä Häntä voi hallita.

Luuk. 8:12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

Myös viisaat neitsyet nukkuivat, mutta heillä oli öljyä mukanaan. Ovatko lopun aikana viisaatkin neitsyet unessa? Öljy on Pyhä Henki, joka auttaa kestämään kiusauksia ja vaikeuksia.

2. Kor. 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

Tyhmiltä neitsyiltä puuttui Pyhä Henki.

Ap.t. 19:2 Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".

Ap.t. 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Room. 8:9, 11 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

KUINKA VÄLTÄT SAATANAN KIUSAUKSET?

1. Joh. 4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

Ef. 4:27 Älkääkä antako perkeleelle sijaa.

Jeesus kehotti meitä moneen otteeseen valvomaan ja rukoilemaan.

Matt. 26:41, Mark. 13:35, Luuk. 21:36 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla,
Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Miten taistelet Saatanaa vastaan?
Omassa voimassasi et mitenkään, mutta anna Jumalan taistella puolestasi. Pue yllesi Jumalan sota-asu.

Juud. 1:24-25 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Ef. 6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.

Mikä on Jumalan sota-asu?

Ef. 6:12-18 12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Jeesus vastusti Saatanaa Jumalan Sanalla.

Luuk. 4:1-8 1 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä.
3 Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".
4 Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'."
5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat
6 ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.
7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."
8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."

Usko Jumalaan, niin pystyt vastustamaan Saatanaa. Käytä Raamatun Sanaa, se on Hengen miekka.

Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Älä tee syntiä! Tekemällä syntiä annat Saatanalle aseen sinua vastaan. Hän syyttää sinua tekemisistäsi ja väittää, ettet voi saada anteeksi. Älä usko Saatanan valheita. En väitä, että pelkästään tekojen avulla väistät Saatanan juonet. Pois se minusta. Pyydä Pyhää Henkeä auttamaan sinua. Tunnusta syntisi Jumalalle ja pyydä armahdusta ja Hän armahtaa sinut. Omilla teoillasi et pääse minnekään. Vain ja yksin armosta uskomalla Jeesukseen saat pelastuksen.

Ps. 32:5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.

Jeesus sanoi syntiselle naiselle:

Joh. 8:11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Room. 6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

Ps. 103:13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.

Room. 13:11-14 11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

JEESUS ON VOITTANUT SAATANAN!

Hepr. 2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

Ilm. 2:11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.'

Kiinnitä katseesi ja toivosi Jeesukseen Kristukseen Nasaretilaiseen, joka kuoli puolestasi, jotta saisit ikuisen elämän. Hän on tie, totuus ja elämä, jolla on taivasten valtakunnan avaimet. Hänen kauttaan pääset taivaaseen. RUKOILE, ja rukoile. Pyhä Henki tulee näyttämään sinulle, johdattamaan sinua, opastamaan sinua. Jeesus Kristus Nasaretilainen on ovi ikuiseen pelastukseen. Ja rukoile ja valvo. Aika on lähellä.

Lue seuraavasta miten pimeyden valtakunta toimii:

Emmanuel Eni vapautui pimeyden vallasta

Satanist discovers that Jesus Christ makes Satan powerless

Paul Harvey: If I were the Devil (vuodelta 1965)

Ex-Satanist exposes real satanic practises

Fear of the Devil

Saatanaa ylistävä käsimerkki


Sivun alkuun

Etusivulle