Älä varasta!

taivas

Varastaminen on syntiä.

3. Moos. 19:11 Älkää varastako, älkää valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö.

Kymmenessä käskyssä on selkeästi sanottu:

5. Moos. 5:19 Älä varasta.

Jos viet lähimmäiseltäsi euron, olet varas. Jos viet 1000 euroa, olet varas. Luuletko, että on pienempi paha ottaa euro kuin 1000 euroa? Olet joka tapauksessa varas, vaikka veisit vähänkin.
Vietkö työpaikaltasi kyniä, paperia tai muuta työnantajan omaisuutta? Jos viet, olet varas.
Otatko kaupasta maksamatta tavaraa? Jos otat, olet varas.
Miksi varastat?
Onko sinulla hyvä omatunto? Sanooko omatuntosi sinulle mitään? Varastaminen ei ole Jumalan tahdon mukaista.
Vaikka ihmiset eivät näkisikään, Jumala näkee.
Ei ole mikään puolustus, että kaikki muutkin tekevät niin.

Joos. 7:11 Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon.

Näpistely on varastamista.
Uskova on lamppuna maailmalle ja uskottomat seuraavat, miten uskova käyttäytyy. Anna siis lamppusi valaista pimeydessä äläkä tee pimeyden töitä.

Tit. 2:9-10 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele,
etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.
lasit

Ahneus ja tilaisuus tekevät varkaan.
Silti kaikki eivät varasta, vaikka heillä olisi tilaisuus.
Jos löydät rahapussin, vietkö sen löytötavaratoimistoon tai poliisille vai pidätkö sisällön itselläsi?

Sananl. 30:8-9 Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,
etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.

Jer. 7:9-11 Miten on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne.
Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä pelastumme' -tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia!
Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini? Katso, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra.

Tunnusta syntisi Jumalalle ja lähimmäisellesi, jota vastaan olet rikkonut. Pyydä anteeksi pahoja tekojasi ja Jumala armahtaa sinut. Jos et kadu tekojasi, kuinka voit pelastua?
Älä enää varasta.

Ef. 4:28 Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.

Luuk. 19:8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin".

Sivun alkuun

Etusivulle