järven ruokoja

Valehteleminen

Kymmenessä käskyssä on sanottu:

2. Moos. 20:16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Puhu totta äläkä valehtele.

Ef. 4:25 Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.

1. Piet. 3:10 Sillä: "joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta,

Sananl. 8:6-7 Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on;
sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus.

Ps. 119:43 Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.

Valehteletko päästäksesi pälkähästä?
Ettei sinun tarvitsisi tunnustaa rikettäsi?
Vai sälytätkö syyn syyttömän niskoille valehtelemalla hänen olevan syyllinen?

3. Moos. 19:11 Älkää varastako, älkää valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö.

Valehtelemista on myös väärän huhun levittäminen ja valheellisesti todistaminen.

2. Moos. 23:1-3, 6-7 "Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi.
Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.
Älä ole puolueellinen alhaisen hyväksi hänen asiassansa.
Älä väännä vääräksi keskuudessanne asuvan köyhän oikeutta hänen riita-asiassansa.
Pysy erilläsi väärästä asiasta, äläkä surmaa viatonta ja syytöntä, sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi.

3. Moos. 5:1 "Jos joku rikkoo siten, että hän, vaikka kuulee vannotuksen ja voisi olla todistajana, joko hän on ollut silminnäkijänä tahi muuten saanut asiasta tietää, ei kuitenkaan ilmoita sitä ja niin joutuu syynalaiseksi;
niin, jos hän on vikapää johonkin sellaiseen, tunnustakoon sen, mitä on rikkonut,

Sananl. 19:1, 5, 22 Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin huuliltansa nurja, joka on vielä tyhmäkin.
Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu.
Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa, ja köyhä on parempi kuin valhettelija.

Puheesi paljastavat sinut.

Job 15:6 Oma suusi julistaa sinut syylliseksi, enkä minä; omat huulesi todistavat sinua vastaan.

Luuk. 6:45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

Sananl. 14:5, 8, 17, 25 Uskollinen todistaja ei valhettele, mutta väärä todistaja puhuu valheita.
Mielevän viisaus on, että hän vaelluksestaan vaarin pitää; tyhmien hulluus on petos.
Pikavihainen tekee hullun töitä, ja juonittelija joutuu vihatuksi.
Uskollinen todistaja on hengen pelastaja, mutta joka valheita puhuu, on petosta täynnä.

Omatuntosi kertoo, puhutko totta vai valetta.

Room. 9:1 Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele-sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä-
lampi
Onko asian kertomatta jättäminen valehtelemista?
Painaako sinua asia, jota salailet lähimmäiseltäsi?

Joos. 7:19 Silloin Joosua sanoi Aakanille: "Poikani, anna Herralle, Israelin Jumalalle, kunnia ja anna hänelle ylistys: tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta".

Jos et pysty tunnustamaan rikettäsi lähimmäisellesi, jota vastaan olet rikkonut, tunnusta se Jumalalle.

1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Valhe paljastuu ennen pitkää.
Luuletko, että voit valehdella salassa?

Sananl. 12:17, 19, 22 Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen.
Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion.
Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset.

Sananl. 10:18 Joka salavihaa pitää, sen huulilla on valhe, ja joka parjausta levittää, on tyhmä.

Ananias ja Safira valehtelivat sekä ihmisille että Jumalalle.

Ap.t. 5:1-5 1 Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan,
2 ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen.
3 Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?
4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.

Puhuisiko katkera ihminen hyvää?
Vai punooko hän kostoa kertomalla valheita?

Ap.t. 8:23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."

Jer. 9:8 Tappava nuoli on heidän kielensä, vilppiä se puhuu; suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juoniansa punovat.

Matt. 15:18-19 Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

2. Kor. 4:2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

Ps. 12:2 He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin.

Jumala ei valehtele.

Tit. 1:2 ...Jumala, joka ei valhettele...

Jumala näkee ja kuulee kaiken.

Ps. 33:13-15 Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset;
asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita,
hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa.

Ps. 94:9 Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi?

Ps. 139:4 Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne.

Myös papit ja profeetat valehtelevat.

Jer. 5:31 profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä tulee loppu?

Jer. 14:14 Mutta Herra sanoi minulle: "Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille.

Hes. 13:6 Mitä he ovat nähneet, on petosta, ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he sanovat: 'Näin sanoo Herra', vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt; ja he muka odottavat, että hän toteuttaisi heidän sanansa.

Saatana on valheen isä.

Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Eksyttäjä puhuu sitä, mitä ihminen haluaakin kuulla.
Hän puhuu ihmisen korvasyyhyyn, kuten että kaikki pääsevät taivaaseen.

2. Tim. 4:3-4 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Jotkut profeetat valehtelevat tai ennustavat mitä kansa haluaa kuulla, jotta he rikastuisivat.

2. Piet. 2:1, 3 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

Valheprofeetta kieltää Jeesuksen syntien sovittamisen ristinkuolemalla tai Jeesuksen olevan Jumalan Poika.

1. Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

2. Kor. 11:13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

Jumala vihaa vääryyttä
ja tahtoo totuutta.

Ps. 51:6 Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.

Totuuden puhuja ei ole aina suosittu.

Aam. 5:10 He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus.

Gal. 4:16 Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden?

Kärsitkö valehtelijoiden keskellä?

Ps. 144:7-8 Ojenna kätesi korkeudesta, tempaa ja pelasta minut suurista vesistä, muukalaisten kädestä,
joiden suu puhuu vilppiä ja joiden oikea käsi on valheen käsi!

Kristittyjä saatetaan solvata uskonsa tähden.

Matt. 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.

Totuus saattaa tehdä kipeää, mutta on parempi puhua totta kuin valehdella.
Jos koet kehotuksen opastaa harhaan mennyttä ystävääsi, älä ole hiljaa vaan ojenna häntä oikealle tielle.

Hes. 3:18-19 Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.

Jeesus näkee ihmisen sydämeen, eikä Häneltä voi piiloutua.
Sen vuoksi ylipapit ja fariseukset vihasivat Jeesusta. Hän näki heidän ulkokuorensa taakse.

Joh. 8:46 Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?


Lue myös:

Tunnistatko eksytyksen?


Sivun alkuun

Etusivulle