silmä

Profetioita

Raamatussa on paljon profetioita ja ennustuksia koskien tulevaa aikaa. Myös Jeesuksen tulo maan päälle ennustettiin jo kauan sitten.

Jes. 53:6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Ihmiset saavat profetioita koskien tulevaisuutta ja lopun aikoja.

Aam. 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Kaikki profetiat tulee koetella Raamatun Sanan valossa.

1. Tess. 5:20-21 profetoimista älkää halveksuko,
mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Monet ovat väääriä profeettoja tai profetoivat, vaikka eivät ole saaneet sanomaa Herralta.

Jer. 14:14 Mutta Herra sanoi minulle: "Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille.

Vertaa profetioita Raamatun Sanaan, ovatko ne ristiriidassa.

1. Joh. 4:5-6 5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Ap.t. 17:11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

Lue myös:

Tunnistatko eksytyksen?

David Wilkerson (engl.)

Raymond Aguilera: profetioita

Judah Ben Samuelin profetia Israelista

Olav Rodgen profetia tempauksesta

Profetia ajasta juuri ennen Jeesuksen paluuta


Etusivulle