fossiili

Jumala loi maailman

Room. 11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

Ps. 146:5-6 Autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa,
häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti,

Jumalan luoma maailma ei ole sama asia kuin evoluutioteorian väittämä kaiken syntymisestä sattumalta suuressa pamauksessa ja ihmisen kehittyminen apinasta.
Luomakuntaa ei ollut olemassa eikä maapallolla elämää ennen kuin Jumala loi kaiken.
Elämää ja ainetta ei synny tyhjästä eikä sattumalta.

1. Moos. 1... 1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.
11 Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on". Ja tapahtui niin:
13 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
19 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.
20 Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
24 Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.
2:1 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.
2:2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.

Ps. 95:4-6 Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat.
Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat valmistaneet.
Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen.

Jes. 45:8, 12 Tiukkukaa, te taivaat, ylhäältä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja antakoon hedelmänänsä pelastuksen, versokoon se myös vanhurskautta. Minä, Herra, olen sen luonut.
Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaan, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

Ps. 136:3, 5-9 Kiittäkää herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti:
auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
hampaat

Jos uskot Jumalaan, et voi uskoa evoluutioteoriaan. Ne ovat ristiriidassa keskenään:
Raamatussa sanotaan selvästi, että Jumala loi kaiken. Evoluutioteoria yrittää väittää mahdottoman mahdolliseksi sillä perusteella, että olisi kulunut miljoonia vuosia. Vaikka kuluisi miljoonia vuosia, tyhjästä ei synny elämää.
Mikro- ja makroevoluutio ovat kaksi eri asiaa.
Lajien sisällä tapahtuu muuntelua ja mutaatioita (yleensä huonompaan suuntaan tai monimuotoisuus vähenee) eli mikroevoluutiota, mutta eläinlaji ei muutu toiseksi lajiksi eli makroevoluutiota ei tapahdu.
Vaikka kuluisi miljoonia vuosia, apina ei muutu ihmiseksi.

Jes. 44:24-25 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli minun kanssani? -
joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi.

1. Tim. 6:20-21 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne!

Kol. 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Room. 1:20, 22, 25 20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Hoos. 7:13 Voi heitä, sillä he ovat menneet minua pakoon! Häviö heille, sillä he ovat minusta luopuneet! Minä tahdoin lunastaa heidät, mutta he puhuivat minua vastaan valheita.
apina

Saatana yrittää vetää mattoa Raamatun alta uskottelemalla, että Jumalaa ei ole olemassa ja Raamattu ei ole totta.

Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Luettavaa tähän aiheeseen liittyen:

Pekka Reinikainen: Unohdettu Genesis, luominen vai evoluutio
Phillip E. Johnson: Evoluution maailmankuva
Siegfried Scherer, Reinhard Junker: Evoluutio, kriittinen analyysi

Nooan arkki on löydetty Araratin vuorelta Turkissa:

Noahs Ark discovered on Mt. Ararat in Turkey


Sivun alkuun

Etusivulle