Kaatuminen Raamatun valossa

kallio

Joissakin kokouksissa puhuja rukoilee ihmisen puolesta ja tämä kaatuu taaksepäin maahan. Takana on kiinniottajia varmistamassa, ettei hän loukkaa itseään kaatuessaan.
Onko tällainen toiminta lähtöisin Jumalasta?
Tarvitseeko Jumala ihmisen apua kaataessaan jonkun eli kiinniottajan taakse?

Mikä tarkoitus on kaatumisella?
Osoittaako Jumala jotakin kaatamalla ihmisen?
Merkitseekö kaatumissuunta jotakin eli se, kaatuuko eteen- vai taaksepäin?
Miksi Jumala kaataisi ihmisen?
Jos toiminta ei ole Jumalasta, mistä se on?

Ilm. 1:17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,


Sisällysluettelo:

Maahan lankeaminen eli polvistuminen

Kaatuminen eteenpäin

Kaatuminen taaksepäin

Kaatumissuuntaa ei kerrota

Loppupäätelmät


MAAHAN LANKEAMINEN ELI POLVISTUMINEN

Ihminen voi hyvin kaatua tai olla kaatumatta.
Lankeaminen maahan ei ole kaatumista, vaan ihminen itse menee oma-aloitteisesti polvilleen ilman, että kukaan kaataa häntä.

1. Moos. 44:14 Ja Juuda meni veljinensä Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli, ja he lankesivat maahan hänen eteensä.

Hes. 1:28, 3:23 1:28 Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui.
3:23 Niin minä nousin ja menin laaksoon, ja katso, siellä seisoi Herran kirkkaus, samankaltainen kuin kirkkaus, jonka minä olin nähnyt Kebar-joen varrella. Ja minä lankesin kasvoilleni.

Dan. 10:7-9 Ja minä, Daniel, yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet; kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät.
Ja minä jäin yksin. Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään.
Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin kasvoilleni, kasvot maata vasten.
polvistua

Kaatumista ei pidä sekoittaa siihen, että ihminen polvistuu maahan pelosta tai säikähdyksestä, osoittaakseen kunnioitusta joko Jumalalle tai ihmiselle, pyytääkseen armoa tai rukoillakseen.
Tällöin kukaan ei kaada häntä eikä hän kaadu, vaan hän laskeutuu polvilleen kasvot kohti maata.

kuva polvistumisesta

Joissakin Raamatun jakeissa sanotaan henkilön "kaatuvan" eteenpäin.

Esimerkiksi Aabraham lankesi polvilleen kunnioituksesta Jumalaa kohtaan.
Hepreaksi se on way-yip-põl al- pã-nãw (englanniksi fell on fis face) = kaatui kasvoilleen.
Maahan lankeaminen ei ole kuitenkaan kaatumista, vaikka käytetään samaa verbiä.

1. Moos. 17:3 Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen:

Samoin jakeessa 4. Moos. 14:5 on sama verbi, mutta eivät Mooses ja Aaron kaadu maahan, vaan he laskeutuvat itse polvilleen.

4. Moos. 14:4-5 Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin".
Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen.

3. Moos. 9:24 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Tuom. 13:19-20 Niin Maanoah otti vohlan ja ruokauhrin ja uhrasi sen kalliolla Herralle. Ja Herra teki ihmeen Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden:
liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti kohosi Herran enkeli alttarin liekissä ylös Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden, ja he heittäytyivät kasvoilleen maahan;

Mooses ja Aaron eivät kaadu vaan polvistuvat maahan eli lankeavat kasvoillensa anomaan israelilaisille armoa, kun Jumala aikoo tuhota heidät heidän niskuroimisensa vuoksi.

4. Moos. 16:41-45 Mutta seuraavana päivänä kaikki israelilaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen: "Te olette surmanneet Herran kansaa".
Mutta kun kansa kokoontui Moosesta ja Aaronia vastaan, niin he kääntyivät ilmestysmajaan päin, ja katso, pilvi peitti sen, ja Herran kirkkaus näkyi.
Silloin Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajan edustalle.
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
"Poistukaa tämän joukon luota, niin minä tuokiossa heidät tuhoan". Silloin he lankesivat kasvoillensa.

Jakeessa 45 käytetään sanaa pə·nê·hem, joka tarkoittaa their faces eli kasvoilleen.

1. Sam. 25:23 Mutta kun Abigail näki Daavidin, laskeutui hän kiiruusti aasin selästä maahan, lankesi kasvoilleen Daavidin eteen ja kumartui maahan.

2. Sam. 9:6 Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta. Niin Daavid sanoi: "Mefiboset!" Hän vastasi: "Tässä on palvelijasi".

Luuk. 5:12 Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".

Luuk. 17:15-16 Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä
ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä; ja se mies oli samarialainen.

Saastaiset henget tunnistivat Jeesuksen ja polvistuivat Hänen eteensä.

Mark. 3:11 Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika".

Luuk. 8:27-28 Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa.
Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa."

Myös rukoillessa voi olla polvistuneena kasvoilleen, kuten Jeesus teki.

Matt. 26:39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".

2. Aik. 20:18 Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa.

Ilm. 11:16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,

Enkeli kieltää Johannesta kumartamasta häntä.

Ilm. 19:10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki."

Nebukadnessar käski kaikkien kumartua kunnioittamaan hänen pystyttämäänsä patsasta.

Dan. 3:5-6 heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt.
Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin."

kallio

KAATUMINEN ETEENPÄIN

Goljat kaatui eteenpäin kiven osuessa hänen otsaansa.
Luulisi kiven voimasta Goljatin kaatuvan taaksepäin, mutta hän kaatui eteenpäin ja kuoli.
Hepreaksi se on
way-yip-põl al- pã-nãw eli fell on fis face = kaatui kasvoilleen.


1. Sam. 17:49 Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän kaatui maahan kasvoillensa.

Eteenpäin kaatuminen ei ole merkki Jumalan siunauksesta eikä mistään muustakaan, kuten jotkut väittävät.
Myös eksyttäjät pystyvät kaatamaan ihmisiä, sekä eteen- että taaksepäin.

2. Kor. 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.


Ylläolevassa videossa "apostoli" John Chi kaataa ihmisiä sekä eteen- että taaksepäin.
Hän on TB Joshuan "wise man", joka perusti oman seurakunnan Kameruniin.
Onko tämä toiminta kristillistä vai hämäystä?
KAATUMINEN TAAKSEPÄIN

Kiersikö Jeesus tai Hänen opetuslapsensa kaatamassa ihmisiä?
Raamatussa ei kerrota, joten epäilen, ettei.
He kyllä kiersivät julistamassa evankeliumia ja paransivat sairaita.
Parantaminen ei vaadi kaatumista.

Matt. 4:23 Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.

Ap.t. 28:8 Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet.

Allaolevissa Raamatun jakeissa sanotaan henkilön kaatuvan taaksepäin.
Hepreaksi se on
way-yip-põl = kaatui.

1. Sam. 4:18 Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli; sillä hän oli vanha ja raskas mies. Ja hän oli ollut tuomarina Israelissa neljäkymmentä vuotta.

1. Moos. 49:17 Daan on käärmeenä tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja syöksyy selin maahan.

Samaa verbiä way-yip-põl käytetään myös merkityksessä "kaatua miekkaan".

1. Aik. 10:5 Mutta kun hänen aseenkantajansa näki, että Saul oli kuollut, heittäytyi hänkin miekkaansa ja kuoli.

Oheisessa tekstissä 27.12.1993 David Wilkerson kaatui selälleen maahan.
Kukaan ihminen ei kaatanut häntä eikä ollut ottamassa vastaan.

Kun katsoin ylöspäin, hengelliset silmäni näkivät laumoittain pahoja henkiä lentelemässä esiintymiskorokkeelta ja väijymässä koko seurakunnan yllä. Siinä vaiheessa kaaduin kirjaimellisesti Pyhän Hengen työntämänä selälleni maahan. Hänen todistuksensa minun sisälläni sanoi: "Tämä on itsepetosta. Herran kunnia on kadonnut!"Videolla Benny Hinn kaataa ihmisiä taaksepäin.

Onko tämä toiminta lähtöisin Jumalasta?

Matt. 7:21-23 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


portaat

KAATUMISSUUNTAA EI AINA KERROTA RAAMATUSSA

Monessa kohtaa Raamatussa ei kerrota ollenkaan, kaatuuko ihminen eteen- vai taaksepäin.

Sotilasjoukko Juudaksen opastamana menee vangitsemaan Jeesusta.

Joh. 18:3-6 Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan.
Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"
He vastasivat hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan.
Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

Kun Jeesus vastaa "Ego eimi" eli "Minä olen" (Joh. 18:6) , joka tarkoittaa Jumalaa, he perääntyvät ja kaatuvat.
Oletettavasti sotilaat säikähtävät, koska heidän etsimänsä "rikollinen" onkin heidän edessään ja paljastaa itsensä.
Jeesus käyttää termiä "Ego eimi", jota Jumala käyttää itsestään, kuten jakeessa 2. Moos. 3:14.

2. Moos. 3:13-14 Mooses sanoi Jumalalle: "Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: 'Mikä on hänen nimensä?' Mitä minä heille silloin sanon?"
Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'"

Jakeessa Joh. 18:6 sotilaat fell to the ground = kaatuivat maahan eli jakeessa ei sanota, mihin suuntaan he kaatuvat.
Vaikka voisi olettaa, että sotilaat perääntyessään kaatuisivat taaksepäin, se on kaikki tulkintaa.
Sitä paitsi verbi on epesan, jota käytetään myös jakeessa Matt. 17:6.

Matt. 17:5-7 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".
Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".

Paavali kaatui maahan kohdatessaan Jeesuksen.
Jakeessa Ap.t. 9:4 käytetään verbiä peson eli having fallen on the ground. = kaatui maahan

Ap.t. 9:1-5 1 Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo
ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.
3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;
4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"
5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

Sama verbi fall down eli peson on jakeessa Matt. 4:9.

Matt. 4:8-9 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston
ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua".

kuten myös Ap.t. 5:5 ja 10, kun Ananias ja Safira kaatuivat petettyään Pyhän Hengen.

Ap.t. 5:5, 10 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen.

Saul kaatui kuullessaan Samuelin sanoman. Verbi on way-yip-põl eli fell = kaatui.

1. Sam. 28:19-20 Herra antaa myöskin Israelin yhdessä sinun kanssasi filistealaisten käsiin, ja huomenna olet sinä poikinesi minun tykönäni; myös Israelin leirin Herra antaa filistealaisten käsiin."
Niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaan maahan, sillä hän peljästyi kovin Samuelin puheesta; myös olivat häneltä voimat lopussa, sillä vuorokauteen hän ei ollut syönyt mitään.
LOPPUPÄÄTELMÄT

Ihmiset seuraavat ihmeitä ja kaatumisia ja eksyvät.
Se, että joku saa toisen kaatumaan, ei ole välttämättä merkki Jumalan toiminnasta.

Matt. 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Nisun seassa voi olla lustetta ja lusteen seassa on nisua, joten oikean julistuksen seassa voi olla astian makua.
Myös väärän julistajan puheessa on oikeita asioita, joten hänen tunnistamisensa sudeksi on vaikeaa.

Matt. 13:24-30 24 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.
25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'
28 Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'
29 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.'"
puu

Miksi Jumala järjestäisi kaatamisnäytöksiä?
Osoittaakseen voimansa?

Miksi ihminen järjestäisi kaatamisnäytöksiä?

Osoittaakseen voimansa?
Kenen voiman?
Jumalan kunniaksiko?
Tuskin.
Kenen voimalla ihminen kaataa?
Omassa voimassaan?
Tuskin.

Korottaako ihminen itseään kaatamalla muita?
Osoittaa olevansa suuri ja mahtava Jumalan palvelija?
Vai tekeytyykö vain sellaiseksi?
Todellisuudessa hän kerää mainetta ja kunniaa itselleen, ei Jumalalle.

5. Moos. 8:17 Älä ajattele sydämessäsi: 'Oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden',

Vai onko paholainen tarjonnut loistoa, rikkautta, julkisuutta ja kunniaa ihmiselle, jos hän kumartaa häntä?

1. Joh. 2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

Monessakaan kohtaa Raamatussa ei mainita, mihin suuntaan ihminen kaatuu, eteen- vai taaksepäin.
Raamatussa ei myöskään sanota, että
Jumala kaataisi ihmisen siunauksen merkkinä eteenpäin ja tuomion merkkinä taaksepäin,
joten en näe mitään perusteluja Raamatussa kyseisille väitteille.

Polvilleen laskeutuminen ei ole kaatumista eikä kaatamista, vaan ihminen itse menee polvilleen.
Osa kaadettavista kaatuu omasta tahdosta tai esittää kaatuvansa, koska he haluavat kaatua tai pelkäävät erottuvansa muista, jos ympärillä muut kaatuvat ja he eivät.

Dan. 3:10-12 Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartaen rukoilkoon kultaista kuvapatsasta,
ja että joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään tuliseen pätsiin.
On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."


Lue myös:

Tunnistatko eksytyksen?

Sivun alkuun

Etusivulle